Recent is onder de vlag van inPAY nieuwe software uitgerold, met de pakkende naam Klyp. Deze software is in eigen beheer ontworpen en we zijn trots dat iedereen nu documenten veilig en geordend kan opslaan in onze Klyp cloud.

Wat is Klyp?

Klyp software geeft de gebruiker de mogelijkheid om digitale documenten gemakkelijk, veilig én geordend op te slaan in de cloud. Met Klyp geven we de gebruiker een helpende hand bij het opbouwen van een gestructureerd digitaal archief. Onze gebruikersvriendelijke software zorgt ervoor dat je altijd je documenten op één plek kunt bewaren en deze ook gemakkelijk weer terug kunt vinden.

Belangrijke pluspunten van Klyp

Klyp software is speciaal bedacht om in de behoefte van bedrijven te voorzien die zoeken naar één opslagmedium voor het geordend opslaan van hun bedrijfsdocumenten. Door autorisaties op maat krijgt elke medewerker toegang tot zijn of haar afdeling en digitale ordners.

Onze USP’s op een rij:

  • Veilige opslag op servers in Nederland
  • Opgeslagen documenten gemakkelijk terugvindbaar
  • Herkenbaar gebruiksgemak, er wordt gewerkt met afdelingen en ordners
  • Klyp is ideaal voor thuiswerken
  • Aan ieder document kunnen notities worden gehangen, zodat aantekeningen nooit verloren gaan
  • Ook voor stichtingen en verenigingen, belangrijke documenten hoeven niet meer te worden rondgestuurd
  • Eenvoudig toegang geven tot de financiële stukken aan de accountant of boekhouder
  • Vernietigingsdatums toekennen aan documenten, zodat er automatisch wordt opgeschoond
  • Documenten met persoonsgegevens kenmerken als AVG

Geïnteresseerd?

Bezoek onze Klyp website voor uitgebreidere informatie, impressies en tarieven.

Hoe kom ik aan een loonstrook?

Voor elke medewerker in loondienst is de werkgever wettelijk verplicht een loonstrook beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn een loonstrook en/of jaaropgave voor de medewerker nodig voor het aangaan van bepaalde financiële verplichtingen zoals het afsluiten van een hypotheek, het verkrijgen van een inkomstenverklaring (IB60 formulier) of voor de jaarlijkse belastingaangifte. 

Per betalingsperiode een loonstrook

De belastingdienst heeft als regel dat een medewerker voor iedere betalingsperiode die afwijkt van de eerdere betalingsperiode een loonstrook moet ontvangen. In praktijk zal een medewerker veelal maandelijks een loonstrook ontvangen, ook al is deze iedere maand hetzelfde. Zo heeft de medewerker altijd netjes inzicht in zijn meest recente salarisbetaling.

De loonstroken over alle gewerkte periodes in een jaar resulteren uiteindelijk in een jaaropgave, waar alle cumulatieve cijfers over het gewerkte jaar op staan vermeld.

Werkgever verstrekt geen loonstrook

Als je werkgever niet ingaat op je vraag om je een loonstrook te verstrekken, dan kun je aangeven dat het verstrekken van een loonstrook een wettelijke verplichting is. In de meeste gevallen zal een werkgever dan wel overgaan tot het beschikbaar stellen van een loonstrook. 

Mocht dit nog niet helpen, dan kun je een kort geding bij de kantonrechter aanspannen om alsnog je loonstroken op te eisen op straffe van een dwangsom (Burgerlijk Wetboek, artikel 7:626).

Hoe verstrek ik mijn medewerker een loonstrook?

Voor het verstrekken van een juiste loonstrook aan je medewerkers is het van belang een goede salarisadministratie te voeren. Het moet immers duidelijk zijn dat de juiste premies worden toegepast en wat de medewerker maandelijks aan brutoloon berekend heeft gekregen en wat hij of zij netto betaald moet krijgen. 

Ondernemers kunnen in principe zelf de salarisadministratie voeren via een salarisadministratiesysteem, maar om te voorkomen dat er fouten ontstaan is het beter dit uit te besteden aan een gespecialiseerd salarisadministratiekantoor met kennis van alle wijzigingen in salarisschalen en loonbelastingpremies. En ook de aangifte loonbelasting en eventuele pensioenaangifte worden ingediend, zodat u als ondernemer hier geen omkijken naar heeft. 

inPAY Online Salarisadministratie

Onze online salarissoftware stelt je in staat op een eenvoudige manier iedere maand een salarisstrook aan je medewerker te kunnen verstrekken. inPAY werkt volledig online, je medewerkers kunnen zelf inloggen en hun loonstroken inzien en downloaden. 

Mutaties geef je eenvoudig door via de inPAY online mutatieformulieren, na verwerking zijn de loonstroken beschikbaar voor zowel de werkgever (de uitgebreide loonstrook mét de werkgeverslasten) als de werknemer.

Zo werken we ook nog eens veilig, want er gaan geen vertrouwelijke salarisgegevens meer over de mail naar je salarisverwerker óf naar je medewerkers. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via onze contactpagina.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans staat voor de deur. Deze wet heeft grote financiële consequenties voor ondernemers met tijdelijk personeel of met oproepkrachten in dienst. 

Veel ondernemers zijn nog niet op de hoogte van wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor hen betekent. Daarom leggen wij uit wat het precies inhoudt en wat u ervoor moet doen.

Wat is de WAB?

De WAB is een nieuwe wet die onder andere per 1 januari 2020 een grote wijziging in de premiedifferentiatie WW met zich meebrengt. Kort gezegd houdt dit in dat u meer premie gaat betalen voor uw tijdelijke personeel en personeel op oproepbasis. Het verschil in de premie tussen vast en niet vast personeel is substantieel, namelijk 5 procentpunt. 

Wat betekent de WAB voor mij als ondernemer?

Voor u als ondernemer is het belangrijk om nu al te bepalen welke medewerkers wat voor arbeidsovereenkomsten hebben en of uw medewerkers gaan vallen onder het lage of het hoge tarief. 

Per 1 januari 2020 is het verplicht op de loonstroken van uw medewerkers te vermelden wat voor dienstverband zij hebben. U moet daarnaast een schriftelijke arbeidsovereenkomst met uw medewerkers hebben afgesloten. Indien dit niet zo is, dan geldt de hoge ww-premie. Hierop zijn twee uitzonderingen: BBL-medewerkers en medewerkers die jonger dan 21 jaar zijn en maximaal 12 uur per week werken. 

Om te bepalen in welk tarief uw medewerkers dienen te worden ingedeeld is onderstaand stroomschema een handige hulp.

Uw salarisadministratie

Voor uw salarisadministratie is het belangrijk om alle wijzigingen tijdig te hebben verwerkt. Voor het hoe en wat rond de loonaangifte is er een kennisdocument opgesteld met informatie hoe u de nieuwe regels in de loonaangifte moet verwerken.

Heeft u uw salarisadministratie uitbesteed, neem dan contact op met uw salarisverwerker, zodat deze op de hoogte is van welke ww-premie er voor uw medewerkers moet worden berekend.