Mijn medewerker wil een sabbatical, wat nu?

Wanneer je medewerker je verzoekt om een sabbatical leave kan het een hele uitdaging lijken om hierop in te gaan. Aan de ene kant wil je je medewerker dit gunnen, maar aan de andere kant wil je hem of haar eigenlijk ook niet gedurende een langere periode missen. Hoe ga je om met de aanvraag voor een sabbatical en wat zijn de consequenties?

Wat is een sabbatical?

Een sabbatical is een langdurige, onbetaalde verlofperiode die een werknemer aanvraagt om zich te kunnen wijden aan persoonlijke ontwikkeling, reizen, vrijwilligerswerk, of ander niet-werkgerelateerde activiteiten. Het doel is om te revitaliseren, te herstellen en nieuwe inspiratie op te doen om daarna met hernieuwde energie terug te keren naar het werk.

Hoe moet je reageren op een verzoek om een sabbatical?

Misschien moet je even van de schrik bekomen, want het is nogal wat, een productieve en gewaardeerde medewerker die er opeens een half jaar of langer uit wil.

Maar het is belangrijk om begrip te tonen voor je medewerker. Luister naar de redenen en zorgen en probeer te begrijpen waarvoor je medewerker deze pauze nodig heeft. Dit toont respect voor het welzijn en kan de relatie tussen werkgever en werknemer versterken.

Communicatie is essentieel

Open communicatie is van essentieel belang bij het beheren van een sabbaticalverzoek. Bespreek de verwachtingen duidelijk met je medewerker. Dit omvat de duur van de sabbatical, de gevolgen voor de functie en het team, en bespreek ook de terugkeer en het oppakken van de rol na de sabbatical. Bespreek ook de taakoverdracht en het inwerktraject van de medewerker die de taken gaat oppakken.

Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Belangrijke punten om daarin op te nemen:

  • De duur van de sabbatical
  • Werknemer doet afstand van alle rechten zoals salarisbetaling, opbouw vakantiedagen, vakantiegeld, eventuele pensioenopbouw (om een pensioengat te vermijden kan de medewerker contact opnemen met het pensioenfonds en zelf de pensioenpremie doorbetalen tijdens de sabbatical)
  • Medewerker behoudt het recht op terugkeer in dezelfde functie. 
  • De datum van terugkeer
  • De contactmomenten tussen werkgever en werknemer gedurende de sabbatical.
  • Medewerker mag geen betaald werk verrichten voor een andere werkgever tijdens de sabbatical.

Zijn er voordelen als je medewerker een sabbatical neemt?

Een medewerker voor een langere periode moeten missen lijkt een nadeel voor je bedrijf, maar je medewerker kost je geen geld en je kunt een vervangende werknemer aannemen voor de duur van de sabbatical.

Dit terwijl er meerdere voordelen zijn te benoemen:

1. Verhoogde productiviteit na de sabbatical

Werknemers die de kans krijgen om op te laden en nieuwe ervaringen op te doen, keren vaak terug met hernieuwde energie en creativiteit. Dit kan de productiviteit en motivatie van je medewerker verhogen.

2. Verbeterde binding aan je bedrijf

Als je je medewerker een periode van onbetaald verlof toestaat, kan dit ervaren worden als een blijk van vertrouwen en waardering. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen zijn meer geneigd om bij het bedrijf te blijven.

3. Positief werkgeverschap

Bedrijven die sabbaticals honoreren kunnen aantrekkelijker zijn voor toekomstige talenten. Het kan je bedrijf onderscheiden van concurrenten en het als een goede werkgever kwalificeren. 

Contactmomenten tijdens de sabbatical

Het is prettig als je met je medewerker kunt afstemmen dat er tijdens de periode van de sabbatical wat contactmomenten zijn, om elkaar op de hoogte te houden. Probeer dit met je medewerker af te spreken. Let wel: medewerker is niet verplicht tot contactmomenten en mag een volledige time-out wensen.

De terugkeer naar het werk

Bij de terugkeer op het werk is het belangrijk je medewerker de tijd en ruimte te geven om weer in zijn of haar rol te komen. Plan een terugkeergesprek om de ervaringen te bespreken en om eventueel te kunnen bijsturen.

Wat als mijn medewerker ziek wordt tijdens de sabbatical?

Wordt je medewerker ziek tijdens de sabbatical, dan zijn er geen gevolgen voor de werkgever zo lang het verlof duurt. De medewerker heeft op dat moment ook geen recht op loon of uitkering. Is de medewerker op de eerste werkdag nog ziek, dan krijgt de medewerker vanaf dat moment ziekengeld doorbetaald. 

Je kunt wel met je medewerker afspreken dat, wanneer het ziekteverzuim langer gaat duren, het onbetaald verlof stopgezet wordt. Je bent op dat moment weer loon (ziekengeld) verschuldigd aan je medewerker, maar het voordeel is dat de medewerker dan weer verzekerd is van de Ziektewet en de WIA, en dat je medewerker veel steller kan starten met re-integreren, waardoor een echt lang ziekteverzuim wellicht voorkomen kan worden. 

Mag de werkgever een verzoek om een sabbatical weigeren?

Als werkgever mag je een verzoek om een sabbatical leave altijd weigeren, maar of het verstandig is, is de vraag.

De kans bestaat dat je medewerker er toch voor kiest een langere periode niet de willen werken en daarom ontslag neemt, waardoor je je gewaardeerde medewerker kwijt bent.