Wat is het minimumloon per 1 januari 2024?

Per 1 januari 2024 gaat het minimumloon weer omhoog. Er is een belangrijke verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Lees hier alle informatie over het minimumloon per 1 januari 2024.

Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt per 1 januari 2024 € 13,27 per uur. Dit is een stijging van 3,75% ten opzichte van het minimumloon per 1 juli 2023.

Wat verandert er per 1 januari 2024 aan het minimumloon?

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Daarvoor in de plaats komt één uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt straks bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt.

Waarom wordt het minimumuurloon ingevoerd?

De invoering van het minimumuurloon is bedoeld om een einde te maken aan de ongelijkheid tussen werknemers die verschillende arbeidsduur hebben. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Het minimumuurloon is het resultaat van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Kathmann en Maatoug.

Hoe wordt het minimumuurloon berekend?

Het minimumuurloon wordt elk half jaar geïndexeerd, dat wil zeggen aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het minimumuurloon wordt berekend door het bruto wettelijk minimum maandloon te delen door het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in Nederland. Dit gemiddelde aantal gewerkte uren per maand is vastgesteld op 163,33.

Voor wie geldt het minimumuurloon?

Het minimumuurloon geldt voor alle werknemers in Nederland vanaf 21 jaar. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur, die zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Er zijn enkele uitzonderingen op het minimumuurloon, zoals voor stagiairs, leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en mensen met een arbeidsbeperking.

Hoe hoog zijn de minimumjeugdlonen per 1 januari 2024?

De minimumjeugdlonen per uur voor werknemers onder de 21 jaar zijn als volgt: • Minimumjeugdloon per uur
 • € 10,62
 • € 7,96
 • € 6,64
 • € 5,24
 • € 4,58
 • € 3,98
 • Leeftijd
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15

Hoe zit het met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering?

De vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering zijn niet inbegrepen in het minimumuurloon. De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris en wordt meestal in mei uitbetaald. De eindejaarsuitkering is afhankelijk van de cao of de arbeidsovereenkomst en wordt meestal in december uitbetaald.

Wat moet ik doen als ik minder dan het minimumuurloon verdien?

Als je minder dan het minimumuurloon verdient, heb je recht op een aanvulling tot het wettelijke niveau. Je kunt dit bespreken met je werkgever of contact opnemen met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). De Inspectie SZW kan een boete opleggen aan werkgevers die te weinig loon betalen.

Wat zijn de gevolgen van het minimumuurloon voor werkgevers?

Werkgevers moeten rekening houden met hogere loonkosten als gevolg van het minimumuurloon. Vooral voor werkgevers die werknemers hebben met een 40-urige werkweek kan de loonstijging flink oplopen, tot ruim 15%. Werkgevers moeten ook hun salarisadministratie, arbeidscontracten en cao’s aanpassen aan de nieuwe wet.

Waar kan ik meer informatie vinden over het minimumuurloon?

Meer informatie over het minimumuurloon kun je vinden op de website van de Rijksoverheid of de Inspectie SZW. Je kunt ook het kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 raadplegen, dat helpt werkgevers, salarisadministrateurs en cao-partijen op weg bij de voorbereidingen op de invoering van het wettelijk minimumuurloon.