Bent u al klaar voor de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans staat voor de deur. Deze wet heeft grote financiële consequenties voor ondernemers met tijdelijk personeel of met oproepkrachten in dienst.

Veel ondernemers zijn nog niet op de hoogte van wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor hen betekent. Daarom leggen wij uit wat het precies inhoudt en wat u ervoor moet doen.

Wat is de WAB?

De WAB is een nieuwe wet die onder andere per 1 januari 2020 een grote wijziging in de premiedifferentiatie WW met zich meebrengt. Kort gezegd houdt dit in dat u meer premie gaat betalen voor uw tijdelijke personeel en personeel op oproepbasis. Het verschil in de premie tussen vast en niet vast personeel is substantieel, namelijk 5 procentpunt.

Wat betekent de WAB voor mij als ondernemer?

Voor u als ondernemer is het belangrijk om nu al te bepalen welke medewerkers wat voor arbeidsovereenkomsten hebben en of uw medewerkers gaan vallen onder het lage of het hoge tarief.

Per 1 januari 2020 is het verplicht op de loonstroken van uw medewerkers te vermelden wat voor dienstverband zij hebben. U moet daarnaast een schriftelijke arbeidsovereenkomst met uw medewerkers hebben afgesloten. Indien dit niet zo is, dan geldt de hoge ww-premie. Hierop zijn twee uitzonderingen: BBL-medewerkers en medewerkers die jonger dan 21 jaar zijn en maximaal 12 uur per week werken.

Om te bepalen in welk tarief uw medewerkers dienen te worden ingedeeld is onderstaand stroomschema een handige hulp.

Uw salarisadministratie

Voor uw salarisadministratie is het belangrijk om alle wijzigingen tijdig te hebben verwerkt. Voor het hoe en wat rond de loonaangifte is er een kennisdocument opgesteld met informatie hoe u de nieuwe regels in de loonaangifte moet verwerken.

Heeft u uw salarisadministratie uitbesteed, neem dan contact op met uw salarisverwerker, zodat deze op de hoogte is van welke ww-premie er voor uw medewerkers moet worden berekend.