Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 cent

Het kabinet heeft besloten om de beoogde verhoging van 19 naar 21 cent van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 door te voeren. Hiermee wordt de verhoging 1 jaar eerder toegepast dan eerder het plan was. Gezien de hoge brandstofprijzen was het de wens van de Tweede Kamer om de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen, daar de nu geldende 19 cent per kilometer op dit moment niet toereikend is de reiskosten per kilometer te dekken.

Het plan is om de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 nogmaals te verhogen en dan naar 23 cent. Op Prinsjesdag zal bekend worden of de genoemde bedragen daadwerkelijk worden vastgesteld.

Wat betekent de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding voor de werkgever?

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding betekent voor de werkgever dat deze aan de werknemer maximaal 21 cent netto per kilometer mag gaan vergoeden. Moet dit? Nee, als werkgever mag je zelf bepalen hoeveel je vergoedt aan reiskosten, maar het maximum onbelaste bedrag is 21 cent per kilometer. Vergoed je meer dan deze 21 cent per kilometer, dan geldt het deel boven de 21 cent als loon en worden er loonheffingen ingehouden over dit deel.